Hoogeveen & Partners is een psychologenpraktijk met een uitgebreide expertise op het terrein van hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg. Wij verlenen hierin hulp aan volwassen en jongeren met klachten van psychische of psychosomatische aard. Hierbij wordt gebruik gemaakt van methoden en technieken uit de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan psychische problematiek.

U wordt naar ons verwezen door uw huisarts op basis van uw klachten. Wij stellen samen met u aan het begin van het behandeling een behandeltraject vast. Op basis van uw klachten en het intakegesprek stellen wij een diagnose en maken we een behandelplan. Op basis daarvan wordt u ingedeeld in een van de zorgproducten, zie hieronder.

Generalistische Basis GGZ

De generalistische basis GGZ (GB GGZ) wordt onderverdeeld in vier zorgproducten met een vaste vergoeding:

  • GB GGZ kort (gebaseerd op ca. 300 minuten) voor lichte, enkelvoudige stoornissen met een laag risico
  • GB GGZ Middel (gebaseerd op ca. 500 minuten) voor stoornissen van matige ernst
  • GB GGZ Intensief (gebaseerd op ca. 750 minuten) voor stoornissen met een ernstige problematiek
  • GB GGZ chronisch ( gebaseerd op ca. 750 minuten) voor cliënten met stabiele, chronische problematiek

Gespecialiseerde GGZ (waaronder psychotherapie)
De gespecialiseerde GGZ (GGGZ) is bedoeld voor cliënten met complexe en/ of risicovolle stoornissen. Deze zorg valt niet binnen de kortdurende generalistische basis GGZ.

Naast de Basis GGZ en de Specialistiche GGZ kan de huisarts verwijzen naar een POH (praktijkondersteuner huisarts). Dit valt niet onder psychologische zorg. Voor informatie over de POH verwijzen wij u naar uw huisarts.

Naast diagnostiek, psychologisch onderzoek en behandeling biedt onze psychologiepraktijk diverse behandelingen en trainingen aan. Specifiek worden de onderdelen executive coaching en de behandeling van uw burn-out aangeboden.